Jak można leczyć narkomanię?

Jak można leczyć narkomanię?

Aktualności

Każdej osobie eksperymentującej z przyjmowaniem różnego rodzaju środków odurzających grozi poważna choroba, którą jest narkomania. Mimo tego, że uzależnienie od narkotyków jest czymś coraz powszechniejszym i znanym, to świadomość społeczna dotycząca negatywnych skutków tej choroby jest wciąż dość niewielka. Należy zdać sobie sprawę z tego, że nieleczona narkomania jest niezwykle niebezpieczna i może doprowadzić nie tylko do wyniszczenia oraz nieodwracalnych zmian w organizmie, ale w skrajnych przypadkach nawet do śmierci uzależnionego.

Jak można poznać, że osoba w naszym otoczeniu jest uzależniona?

Jednym z pierwszych sygnałów ostrzegawczych  narkomani może być zmiana stylu bycia, ubierania się oraz zmiana znajomych i środowiska. Z takimi metamorfozami oczywiście mogą wiązać się także inne zmiany, takie jak chociażby izolacja od najbliższych, problemy w szkole bądź pracy, zaniedbywanie codziennych obowiązków, nagłe wyjścia z domu, unikanie społeczeństwa, wydawanie dużych sum pieniędzy, zadłużenie, zmiana systemu wartości czy oddalenie psychiczne i depresja.

narkoman

Należy pamiętać, że do wyżej wymienionych objawów uzależnienia od środków odurzających, mogą również dołączyć symptomy natury somatycznej narkomanii.

Osoby przyjmujące narkotyki bardzo często cierpią z powodu nagłego spadku masy ciała, apatii, bezsenności, nagłych wybuchów agresji, zdarza się, że narzekają psychozy, różnego rodzaju lęki oraz są niestabilne emocjonalnie – więcej o oznakach uzależnienia tutaj >> http://osrodekprzebudzenie.org/leczenie-narkomanii/.

Proces leczenia osób uzależnionych od narkotyków jest długi i skomplikowany

Obejmuje on kilka różnych sfer: fizyczną, psychiczną, moralną oraz społeczną. Jednym z pierwszych i głównych etapów kompleksowego leczenia uzależnienia od środków odurzających jest odtrucie organizmu – tzw. detoks, który ma na celu wyeliminowanie toksycznych substancji oraz przywrócenie utraconej na skutek nałogu równowagi.

By leczenie narkomanii mogło przynieść właściwe i długofalowe efekty, powinno odbywać się w ośrodku spełniającym określone wymogi. Wynika to między innymi z faktu, że tak zwany głód narkotykowy (zespół abstynencyjny) jest na tyle silnym odczuciem, że poradzenie sobie z nim indywidulanie jest właściwie niemożliwe – uzależniony musi mieć wsparcie w otoczeniu u być pod ścisłą kontrolą. Tylko pomoc doświadczonych specjalistów, nadzór lekarski oraz odpowiednie warunki są do tego odpowiednie i tylko wtedy można osiągnąć założone efekty.

Każdy odwyk narkotykowy przeprowadzany w specjalistycznym ośrodku leczenia narkomanii odbywa się pod ścisłym nadzorem lekarskim. Odwyk jest jednocześnie wstępem do dalszej terapii, która pozwala przywrócić pacjenta do sprawności fizycznej i psychicznej. Po odtruciu organizmu możliwe jest dobranie odpowiedniego oddziaływania terapeutycznego – w zależności od potrzeb stosuje się terapię indywidualną bądź grupową. Odpowiednie rezultaty w leczeniu uzależnienia od środków odurzających przynoszą również różne formy psychoedukacji. Każdy uzależniony może borykać się z innymi problemami, dlatego ważne jest, by indywidualnie dopasować do niego leczenie i drogę powrotu do normalnego funkcjonowania. Powrót do zdrowia u każdego pacjenta może wyglądać odmiennie.

Podobne

Search

Back to Top