0

Moje dziecko wykazuje znaczne zainteresowanie nauką i eksperymentowaniem, ale mam trudności z zapewnieniem mu odpowiedniego otoczenia do rozwijania tych pasji. Jakie są skuteczne sposoby na stworzenie odpowiedniej sali doświadczania świata w domu?

zuza Changed status to publish 6 lipca 2024