Jaka kara grozi za nieumyślne spowodowanie trwałego uszczerbku na zdrowiu?
Możliwość komentowania Jaka kara grozi za nieumyślne spowodowanie trwałego uszczerbku na zdrowiu? została wyłączona

Jaka kara grozi za nieumyślne spowodowanie trwałego uszczerbku na zdrowiu?

Aktualności

Uszczerbek na zdrowiu to naruszenie prawidłowych czynności organizmu, które następuje na skutek wypadku lub poważnej choroby. Taka sytuacja może być spowodowana również błędem w sztuce lekarskiej. Dowiedz się, jaka kara grozi za wywołanie trwałego uszczerbku na zdrowiu pacjenta oraz w jakich sytuacjach najczęściej do tego dochodzi.

Czym jest uszczerbek na zdrowiu?

Termin ten określa nieprawidłowe działanie niektórych czynności organizmu, co może utrudniać lub całkowicie uniemożliwiać wykonywanie pracy czy innych działań. Uszczerbek może dotyczyć zarówno uszkodzenia ciała, jak i zdrowia psychicznego. Biorąc pod uwagę jego rozległość można wyróżnić:

 • lekki uszczerbek na zdrowiu,
 • średni uszczerbek na zdrowiu,
 • ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Wyróżnić można również trwały uszczerbek, co oznacza, że powrót do pełnej sprawności czy zdrowia jest niemożliwy. Do tej kategorii zaliczyć można m.in. spowodowanie utraty wzroku, uszkodzenie słuchu lub narządu mowy, a także zdolności do płodzenia potomstwa. Mianem trwałego uszczerbku określa się także spowodowanie ciężkiej choroby, która jest nieuleczalna bądź długotrwała, a także zagraża życiu lub zdrowiu psychicznemu.

Kiedy może powstać uszczerbek na zdrowiu?

Osoba, która w nieumyślny sposób spowodowała trwały uszczerbek na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. W przypadku lekarzy lub medyków do wywołania trwałego uszczerbku na zdrowiu pacjenta może dojść w wyniku źle lub zbyt późno postawionej diagnozy, w wyniku czego leczenie było prowadzone nieprawidłowo lub rozpoczęło się zbyt późno. Może zdarzyć się także sytuacja, gdy podczas wykonywania zabiegu lub operacji dojdzie do uszkodzenia ciała w sposób nieumyślny, co może spowodować trwały uszczerbek na zdrowiu. Niekiedy dochodzi do tego również w wyniku zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, którego działanie wywołało odwrotny od zamierzonego skutek.

Podział błędów w sztuce lekarskiej

Wyróżnia się 4 rodzaje błędów lekarskich, które mogą spowodować trwały uszczerbek na zdrowiu. Pierwszym z nich jest błąd diagnostyczny. Polega na postawieniu złej diagnozy na skutek czego leczenie rozpoczyna się zbyt późno lub jest ukierunkowane na zupełnie inną chorobą. O błędzie nieumyślnym można mówić wtedy, gdy działanie to wynika np. z niedostatecznej wiedzy. Oprócz niego wyróżnia się jeszcze błąd terapeutyczny, techniczny oraz organizacyjny.

Najczęstsze sytuacje, w których dochodzi do błędów lekarskich

Sytuacji, w których dochodzi do popełnienia błędu lekarskiego, a tym samym powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu może być wiele. Najczęstsze z nich to:

 • zła ocena dolegliwości,
 • nie zalecenie dalszej diagnostyki,
 • błąd w identyfikacji pacjenta,
 • pozostawienie w ciele pacjenta ciała obcego,
 • zakażenie pacjenta,
 • zoperowanie zdrowego organu,
 • pomieszanie wyników badań pacjentów,
 • niewykonanie zabiegu medycznego w odpowiednim czasie.

O nieumyślnym spowodowaniu uszczerbku można mówić wyłącznie wtedy, gdy nie powstał on na skutek celowego działania. W takiej sytuacji lekarz czy inna osoba wykonująca zawód medyczny może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Może to nastąpić tylko wtedy, gdy da się jednoznacznie połączyć konkretny uszczerbek z podjętymi działaniami, które mogły go wywołać.

Jeśli udowodnione zostanie to, że trwały uszczerbek nastąpił w wyniku nieumyślnego błędu lekarskiego, to taki podmiot może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Bardzo często zdarza się także, że konieczna jest wypłata odszkodowania w ustalonej kwocie, która ma pokryć poniesione straty moralne oraz rzeczowe w związku z powstałym uszczerbkiem.

wózek inwalidzki

Każdy, kto znalazł się w takiej sytuacji powinien znaleźć sprawdzoną kancelarię, w której oferowana jest pomoc prawna dla lekarzy. Wykwalifikowani prawnicy przeanalizują dokładnie sprawę, a także zajmą się gromadzeniem niezbędnych dokumentów, na podstawie których będzie można przeprowadzić wnikliwe śledztwo. Współpraca na tym polu lekarza z doświadczonym prawnikiem ma ogromne znaczenie, gdyż pomaga sprawdzić, czy trwały uszczerbek na zdrowiu faktycznie powstał na skutek nieumyślnego błędu lekarskiego. Każdy lekarz czy inna osoba wykonująca zawód medyczny może skorzystać z takiej pomocy, gdy znajdzie się w trudnej sytuacji. Doświadczeni prawnicy pomogą przejść przez trudną sądową batalię, która może ciągnąć się przez długie miesiące.

Podobne

Search

Back to Top