0

Kim jest audytor wewnętrzny ISO 27001 i jakie są jego główne zadania w organizacji w kontekście zapewnienia zgodności z normą ISO 27001 oraz ciągłego doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji?

zuza Changed status to publish 1 marca 2023