Założenia standardu ISO 14001

Gospodarka i Biznes

Normy środowiskowe określające wymagania prawne dla przedsiębiorców zaostrzają się coraz bardziej już od kilku lat, powodując konieczność ciągłego dostosowywania ich wewnętrznej polityki środowiskowej do coraz to surowszych standardów. Podejście to jest oczywiście spowodowane coraz większą świadomością społeczną negatywnego wpływu różnego rodzaju działań i procesów na jakość wód, powietrza, czy gleby i koniecznością zapobiegania dalszym zniszczeniom naturalnych ekosystemów. Norma ISO 14001 2015 jako jedyna wprowadza na rynek zorganizowane systemy zarządzania środowiskowego oparte o szacowanie i eliminację ryzyka, podejmowanie ciągłych działań doskonalących i dążenie do utrzymania poziomu bezpieczeństwa środowiskowego znacząco powyżej prawnie wymaganych norm.

Systemowe zarządzanie środowiskiem według ISO 14001:2015

Zachowania pro-ekologiczne, dążące do poprawy jakości środowiska w jakim żyjemy są dziś powszechnie doceniane i praktykowane zarówno wśród jednostek, jak i w skali przemysłowej. Przedsiębiorstwa wiedzą doskonale, jak ogromny wpływ na stan środowiska mają ich działania i chcąc osiągnąć pełną zgodność z wszystkimi wymogami rynku muszą podejmować kroki prowadzące do ich doskonalenia. Rolę katalizatora dobrych zmian wprowadza standard ISO 14001:2015, dzięki któremu zachowanie zrównoważonego podejścia do kwestii planowania, wdrażania i doskonalenia działań staje się znacznie łatwiejsze. Skonstruowanie systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o wytyczne międzynarodowej normy oznacza wpisanie się swoimi działaniami w idee przewodzące najlepiej zorganizowanym pod względem polityki środowiskowej przedsiębiorstwom na świecie. Poziom świadomości ekologicznej wprowadzany do najprostszych procesów firmy właśnie poprzez zastosowanie w jej szeregach wymogów ISO 14001 2015 może dziś naprawdę cieszyć.

Norma ISO 14001:2015 – podstawowe wymagania

Systemowe podejście do kwestii zarządzania organizacją to jedna z najważniejszych lekcji, jakie poprzez swoje normy udziela rynkowi Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Wyłącznie poprzez stosowanie jednolitych, ściśle określonych i opracowanych praktyk, przywiązywanie ogromnej wagi do kwestii zagrożeń i podejście nastawione na ciągłe doskonalenie działań może przynieść oczekiwane rezultaty i poprawić ogólne wyniki firmy w każdym obszarze jej działalności. Wymagania norm ISO, w tym także omawianej ISO 14001:2015 nie są więc faktycznymi sposobami na redukcję zużycia energii, zmniejszenia emisji szkodliwych gazów do środowiska czy zmniejszania ilości produkowanych odpadów, ale raczej sposobami na wprowadzenie w organizacji zrównoważonego systemu zarządzania prowadzącego do takich efektów w sposób najbardziej odpowiedni dla konkretnej firmy.

Norma ISO 14001 2015 opisuje szereg zaleceń i praktyk dla systemów zarządzania środowiskowego w różnych gałęziach przemysłu i rynku, tak by możliwe było zaaplikowanie jej zasad zarówno w małych firmach usługowych, jak i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Te drugie mają jednak zdecydowanie więcej pracy, bo to tam zagrożenia środowiskowe są znacznie wyższe. Norma ISO 14001:2015 jest kolejną już edycją standardów, kładącą jeszcze większy nacisk na minimalizowanie odpadów, przemyślane i logiczne planowanie procesów, wdrażanie działań o niewielkim ryzyku i zastępowanie nimi tych, które dotąd groziły poważnymi problemami środowiskowymi. W ogólnym ujęciu można więc stwierdzić, że ISO 14001:2015 podchodzi systemowo do kwestii ochrony środowiska w przemyśle, zdobywając co roku coraz szersze grono odbiorców i zainteresowanych.

Wdrożenie ISO 14001 2015 – jak przygotować się do procesu certyfikacji?

Istotnym punktem procesu przygotowawczego do wdrożenia normy ISO 14001 2015 w system zarządzania środowiskowego firmy jest podjęcie szkolenia ISO 14001 w zakresie pogłębienia lub zdobycia informacji o normie i wszystkich zagadnieniach z nią związanych. Organizowane przez jednostki certyfikujące szkolenia dedykowane są zarówno audytorom zajmującym się weryfikowaniem zgodności działań z normą wewnątrz firmy, ale także do przedstawicieli organizacji chcących zainteresować się certyfikatem i nie rozumiejących do końca założeń wymienionych w standardzie ISO 14001. Szkolenia te prowadzone są także pod kątem aktualizowania wiedzy o wymogach normy po zmianach wprowadzonych w 2015 roku, gdyż to właśnie w 2018 minął termin przystosowywania systemów zarządzania środowiskowego dla firm, które certyfikowały już do wcześniejszych edycji standardu.

Znając zagadnienia poruszane w normie ISO 14001:2015 i rozumiejąc zasadność wdrażania ich do polityki środowiskowej firmy, organizacje mogą poczuć się w pełni przygotowane do procesu certyfikacji i z pomocą audytora wewnętrznego oraz udziale wszystkich pracowników firmy poprawić jakość zarządzania środowiskiem w swoim otoczeniu.

Podobne

Search

Back to Top