Prawo karne – co powinieneś wiedzieć?

Prawo karne – co powinieneś wiedzieć?

Gospodarka i Biznes

Czyn ludzki, jako czyn zabroniony może mieć formę przestępstwa:

 1. materialnego, formalnego, ściętego
  2. z konsekwencją narażenia na niezbezpieczeństwo
  3. zaburzenia dóbr
  4. złożonego
  5. długookresowego
  6. jednorazowego ze stałym skutkiem
  7. grupowo oznaczonym poczynaniu
  8. długofalowego

Okoliczności zwalniające z odpowiedzialności karnej

 

 1. Niepełnoletność – osoba nieletnia może ponosić konsekwencje pod warunkiem, że ukończyła siedemnasty rok życia (w szczególnych przypadkach – szesnasty). Ustawa mówi, że człowiek, który nie osiągnął pewnego wieku nie jest w stanie odróżnić i odpowiednio przewartościować dobra od zła, z powodu tego, że nie rozwinął się jeszcze dostatecznie pod kątem intelektualnym.

Nieletni są pod opieką sądów rodzinnych, które rozpoczynają działa w sprawie winnego, a nie przeciwko niemu. Czasami zdarza się, że przeprowadza się tylko działania mające na celu wyjaśnienie całej sytuacji. Postępowanie poprawcze stosuje się, kiedy popełnione wykroczenie było czynem podlegającym karze i było związane z dużym poziomem demoralizacji.  Używa się go w stosunku do osób (nieletnich), wobec których były wcześniej stosowane inne metody wychowania. Delikwent może pozostać w domu poprawczym do ukończenia 21 lat. W wyjątkowych przypadkach stosuje się dodatkowo leczenie psychiatryczne, psychologiczne bądź neurologiczne.

Wobec osób, które nie ukończyło 18 roku życia zazwyczaj nie jest stosowana kara. Wyjątek stanowią:

– gdy delikwent dokonał występku, kiedy był jeszcze niepełnoletni, ale wyrok jest wygłoszony już podczas osiągnięcia pełnoletności,

– kiedy wykonanie działań poprawczych nie było rozpoczęte w ośrodku wychowawczym przed osiągnięciem pełnoletności

Przedawnienie

O przedawnieniu możemy mówić wówczas, kiedy po upływie określonego czasu nie można powołać delikwenta do odpowiedzialności karnej za dane wykroczenie. Zależnie od rodzaju przedawnienia nie ma możliwość wszczęcia postępowania, orzec wyroku skazującego bądź zrealizować określoną karę. Możliwość przedawnienia nie ma miejsca w przypadku zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko społeczeństwu.

Prawo karne - przepisy

Amnestia

To grupowy akt łaski, polegający na odpuszczeniu lub złagodzeniu kar za naruszenie prawa. Reguły te go typu ograniczają się do sprecyzowanych rodzajów wykroczeń (odejście od amnestii przestępstw najcięższego kalibru, a w szczególności zbrodni), a także obejmują różne schematy, zależnie od stopnia zaawansowania kar orzeczonych (udaremnianie kar mniejszego kalibru na przykład: do dwóch lat, powściąganie kar bardziej surowych) i położenia społecznego przestępców.

Ułaskawienie

To sytuacja mogąca być stosowana do indywidualnie ocechowanych jednostek. Prawo łaski może przysługiwać prezydentowi kraju. Kroki mające na celu ułaskawienie opisane jest w kodeksie karnym.

Abolicja

To zakaz wszczynania działań karnych lub nakaz jego umorzenia z powodu rozsunięcia karalności określonych postępków. Zazwyczaj przepisy dotyczące abolicji umieszczone są w ustawie amnestyjnej.


Materiały przygotowane zostały pod patronatem Adwokata Przemysława Bochyńskiego.


Podobne

Search

Back to Top