Jak wykorzystywane są strugarki do drewna?

Jak wykorzystywane są strugarki do drewna?

Gospodarka i Biznes

Elektronarzędzie służące obróbce drewna dzielą się na strugarki do płaszczyzn i do strugania kształtowego. Strugarki do płaszczyzn określane potocznie jako „grubościówki” służą do nadawania struganej desce określonej grubości.

Ile płaszczyzn obrabia strugarka?

Ten typ strugarki do drewna może obrabiać jedną, dwie lub cztery płaszczyzny jednocześnie. Struganie drewna ma za zadanie nadanie obrabianemu materiałowi wymaganego kształtu, wymiaru oraz pożądanej gładkości powierzchni przez wykonywanie skrawania wióra. Materiał obrabiany występuje w postaci tartej jak na przykład: bale, deski, krawędziaki, listwy lub w postaci półfabrykatów, których przykładem mogą być płyty klejone, części składowe stolarki budowlanej, mebli stolarskich i tym podobne. Obrabiane materiały mogą mieć różne wymiary i rodzaje powierzchni w zależności od poprzedniej obróbki wykonywanej przez piły trakowe. Wstępna obróbka zawsze zostawia ślady rzazów co powoduje chropowatą powierzchnię drewna. Używając strugarki do drewna należy również wziąć pod uwagę właściwości drewna, które zachodzą poprzez jego suszenie.

Jakość drewna a działanie strugarki

W czasie suszenia drewno ulega zwichrzeniu wzdłużanemu i poprzecznemu pod wpływem naprężenia wewnętrznego. Na obróbkę drzewa ma również wpływ pozostałe właściwości drewna takie jak wilgotność, sękatość, twardość i  nieregularność przebiegu słoi. Wymienione właściwości mają duży wpływ na opór stawiany narzędziu przez drewno oraz wpływa na przebieg pracy strugania, bezpieczeństwo i higienę procesu.

czterostronna-strugarka
W czasie pracy narzędzia tnące w strugarce znajdują się w ruchu obrotowym, a ich ostrza wycinają w materiale bruzdy.  Powierzchnia poddana struganiu nigdy nie będzie idealnie równa, gdyż posiada szereg równoległych rowków.  Każda krzywa strugania w odniesieniu do jednego ostrza narzędzia obróbczego  powstaje na skutek ruchu złożonego z ruchów obrotowych i posuwowych mających  kształt wydłużonej cykloidy. Powierzchnia strugana będzie bardziej gładsza, im mniejszy będzie posuw materiału na jeden nóż. Im cieńszy będzie zdejmowany wiór, tym większa będzie dokładność ustawienia noży oraz szybkość obrotowa wału nożowego.

Na opory strugarki do drewna wpływają takie czynniki jak kąt skrawania, kąt ostrza i kąt przyłożenia narzędzia. Ponadto wpływają na opór ostrość narzędzi skrawających, szybkość skrawania, gatunek obrabianego drzewa, wilgotność tego drewna, układ jego włókien i grubość skrawanego włókna. Drewno sękate o włóknach zwichrowanych stawia większy opór narzędziu tnącemu niż drewno rozrosłe i nie sękate.

Podczas obróbki jednego kawałka drzewa obsługujący strugarkę może zaobserwować iż opór będzie zmienny. Podczas zmian oporu niejednokrotnie występuje zjawisko odrzutu materiału. Najmniej oporu stawia oczywiście drzewo spróchniałe, jednak często rozpada się pod wpływem uderzenia narzędzia skrawającego. Obsługujący maszynę musi uważać na opór i występowanie odrzutów gdyż te zjawiska są często przyczyną wypadków, zwłaszcza gdy obrabiany materiał jest posuwany rękoma. Następuje wtedy utrata równowagi pracy oraz ześlizgnięcie się ręki na narzędzie skrawające.

Podobne

Search

Back to Top